Kocaeli Üniversitesi
İzmit Meslek Yüksekokulu
 

Muhasebe ve Vergi Bölümü - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

 

 

This is an example of a HTML caption with a link.
Yeni Kayıt İşlemleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın

 

Amaç

İşletmelerde muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir. Tüm ülkeler, işletmeler ve bireyler, küreselleşme ve teknolojik gelişmelerden etilendi ve etkilenmeye devam etmektedir. Yaklaşık 55 yıldır uygulanmakta olan Türk Ticaret Kanunu da değişerek 01.07.2013 tarihinden itibaren yeni bir dönem başlamaktadır. Hayatımızdaki en önemli değişikliklerden birisi Muhasebe ve Vergi alanında olacaktır. Artık tüm işletmeler uluslararası muhasebe, finansal raporlama ve bağımsız muhasebe denetimi standartlarına göre işlemlerini yürüteceklerdir. İzmit MYO Programı, bu yeni süreçte gereksinim duyulan nitelikli muhasebe personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Muhasebe alanında meslek sahibi olmak isteyen ve sayısal konulara ilgisi daha fazla olan öğrencileri programımıza beklemekteyiz.

 

Sayfa Başı

 

 

 

Misyon

Muhasebe ve finans bilgilerini kavramış, finansal tablolarla ilgili tüm işlemleri yapabilen, Türk hukuk sistemine hakim, işletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevre ile olan ilişkilerini kavrayabilen, finansal muhasebe ile ilgili tüm işlemleri yapabilen muhasebe elemanları yetiştirmektir.

 

Sayfa Başı

 

 

 

Vizyon

Muhasebe finansman konusunda bilgi kullanıcılarının gereksinim duyduğu yeniliklerin yaratılması ve uygulanması konusunda gerekli ön görülere sahip olan, değişimi yönetme, uygulama, prosedürleri hazırlamada sürekli sorgulayan ve üçüncü şahıslara karşı temsil yetkisine ve etik değerlere sahip en iyi elemanları yetiştirmektir.

 

Sayfa Başı

 

 

Akademik Kadro

Bölüm Başkanı Doç.Dr. Emre ERGİN
Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr.Gör. Meryem KÜÇÜK
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt YAZICI (Eğitim Fakültesi)
  Öğr.Gör. Ünal DİNÇ (31. Madde, Mali Müşavir)
  Öğr.Gör. Bahar AYDIN CAN (Arslanbey MYO)
  Öğr.Gör. Ertan KARAÇAY (Arslanbey MYO)

 

Sayfa Başı

 

 

Kabul Koşulları

Tüm ülkeler, işletmeler ve bireyler, küreselleşme ve teknolojik gelişmelerden ektilendi ve etkilenmeye devam etmektedir. Yaklaşık 55 yıldır uygulanmakta olan Türk Ticaret Kanunu da değişerek 01.07.2013 tarihinden itibaren yeni bir dönem başlamaktadır. Hayatımızdaki en önemli değişikliklerden birisi Muhasebe ve Vergi alanında olacaktır. Artık tüm işletmeler uluslararası muhasebe, finansal raporlama ve bağımsız muhasebe denetimi standartlarına göre işlemlerini yürüteceklerdir. İzmit MYO Programı, bu yeni süreçte gereksinim duyulan nitelikli muhasebe personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Muhasebe alanında meslek sahibi olmak isteyen, muhasebe ve sayısal konulara ilgisi olan öğrencileri programımıza beklemekteyiz.

 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Lise Bölümünden Mezun olanlar sınavsız olarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanların ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri yeterlidir. Birinci öğretime 50 ve ikinci öğretime 50 öğrenci olmak üzere toplam 100 öğrenci programa kabul edilmektedir.

 

Sayfa Başı

 

 

Alınacak Derece

Ön Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenci " Muhasebe elemanı" ünvanı alır.

 

Sayfa Başı

 

 

Program Yeterlilikleri

A - Temel muhasebe işlemlerini yapar
B - Finansal yönetim işlemlerini yapar
C - Hukuki sorumluluklarını yerine getirir
D - İşletme işlemlerini yapar
E - Ekonomik işlemleri analiz eder
F - Maliyet hesaplamalarını yapar
G - Sektör muhasebe işlemlerini yapar
H - Şirketler muhasebesi işlemlerini yapar
I - Dış ticaret işlemleri yönetim ve muhasebesi işlemlerini yapar
J - Sayısal işlemleri yapar.

Sayfa Başı

 

 

Ders Planları

Güncel Ders Planını indirmek için tıklayınız.

 

Sayfa Başı

 

 

Ders Programı

Güncel ders programını indirmek için tıklayınız.

 

Sayfa Başı

 

 

Sınav Programı

VİZE  / FİNAL  / BÜTÜNLEME sınav programlarını indirmek için ilgili sınav adına tıklayınız

 

Sayfa Başı

 

 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
İstanbul Serbet Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Kocaeli Serbet Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
TESMER Türkiye SMMM ve YMM Temel Eğitim ve Staj Merkezi

 

Sayfa Başı