ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL PROGRAMI

Çevre Teknikeri Tanımı

Doğal kaynakların verimliliklerinin korunması, çevrenin insan sağlığına ve refahına uygun bir biçimde düzenlenmesi konularında çevre mühendisine yardımcı olarak çalışan kişidir.

Çevre Teknikeri Görevleri

• Hava, su, toprak analizleri yapar, kirlilik düzeyini belirler,
• Kirlilik düzeyi sağlığa zarar verecek boyutlara ulaştığında buna neden olan etmenleri belirler,
• Çevreyi kirleten katı ve sıvı veya gaz atıkların çevreye zararsız hale getirilmesi için belirlenen önlemlerin uygulanmasını sağlar,
• Çevre konusunda topladığı verileri tablo ve grafikler halinde ilgililere (örneğin; fabrika ve bina projesini çizenlere) iletir.

 

Mesleğin Getirdiği Özellikler

Çevre teknikeri olmak isteyenlerin;


• Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı,
• Laboratuvarda çalışmaya istekli,
• Çevre sorunlarına duyarlı,
• Ayrıntıyı algılayabilen,
• Dikkatli ve düzenli,
kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Çevre teknikerleri laboratuarda çalışırken zaman zaman kokulu bir ortamda, tek başına, diğer zamanlarda, işin gereğine göre, açık havada çevre, inşaat, kimya mühendisleri ve teknisyenleri, sağlık personeli, şehir bölge plancıları ve gönüllü çevre kuruluşları ile iletişim halindedirler.Giriş Koşulları

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

• Lise veya dengi okul mezunu olmak,
• Meslek liselerinin “Çevre Sağlığı” ile “Çevre Sağlığı Teknisyenliği” alanından mezun olanlar “Çevre Sağlığı”, “Çevre Koruma ve Kontrol” önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.
• Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2” puanı almaları gerekir.

 

Eğitim Sonunda Alınan Ünvan

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Ön Lisans Diploması" ve "Çevre Teknikeri" unvanı verilir.

 

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Su ve atıksu akredite laboratuvarları, çevre danışmanlık şirketleri, Çevre Bakanlığına bağlı çeşitli birimlerde, belediyelerde (çevre birimlerinde, deponi alanlarında, arıtma tesislerinde), özel şirketlerin arıtma tesislerinde ve bunun gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Ülkemizde çevre bilincinin yeterince gelişmemiş olması nedeniyle çevre alanında çalışanların sayısı oldukça azdır. Üretim şekli yüzünden çevreyi kirletme olasılığı yüksek kurum ve kuruluşlara çevre teknikeri çalıştırma zorunluluğu getirmeyi amaçlayan yasal düzenlemeler yapılmasına çalışılmaktadır. Bu çabalar olumlu sonuç verirse iş bulma olanakları artacaktır.

Meslekte İlerleme

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

“Çevre, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma ve Kontrol ve Çevre Koruma” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde “Biyoloji, Çevre Mühendisliği ve Kimya” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.


İŞ HAYATINDA İLERLEME

İş hayatında çalıştığı özel sektör kurumlarında bölüm şefliğine kadar yükselme imkanı bulabilirler.

BENZER MESLEKLER

• Çevre Mühendisi,
• Çevre Sağlığı Teknisyeni,
• Gıda Teknisyeni.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors