Öğrenci Danışmanlıkları

Yeni kayıt yaptıran her öğrenci için kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlığı tarafından bir öğretim üyesi veya öğretim elemanı akademik danışman olarak atanır ve Öğrenci Bilgi Sistemi'nde duyurulur. Zorunlu durumlar dışında öğrencinin öğrenim süresi boyunca akademik danışmanı değiştirilmez. Akademik danışman, danışmanı olduğu öğrencinin eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında yardımcı olur. Yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri hariç, diğer tüm öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadır. Öğrenciler derslere yazılım ve kayıt yenileme işlemlerinden sorumludur. Danışmanın, öğrenci adına ders seçme ve kayıt yenileme işlemlerini yapma yükümlülüğü yoktur. Ders kayıtları, öğrencinin akademik danışmanının onayı ile kesinleşir.


Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı  I.-II. Öğretim
 I.-II.Öğretim
Dr.Öğr.Üyesi Serpil GERDAN
Öğr.Gör. Sevda ERGÜVEN
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı   I.-II. Öğretim
  I.-II. Öğretim
Öğr.Gör. Mehmet Hanifi ATEŞ
Öğr.Gör. İnci ÖZDEMİR

Muhasebe ve Vergi Bölümü

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı  I.-II. Öğretim(1.sınıflar)
 I.-II.Öğretim(2. ve üzeri sınıflar)
Öğr.Gör. Süleyman ARKAN
Doç.Dr. M. Emre ERGİN

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Yerel Yönetimler Programı  I.-II. Öğretim(1.sınıflar)
 I.-II.Öğretim(2. ve üzeri sınıflar)
Dr.Öğr. Üyesi Derya DEMİRDİZEN ÇEVİK
Öğr.Gör. Süleyman ARKANDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors