GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ- GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Amaç

Gıda Teknolojisi programı, sürekli gelişim anlayışıyla gıdaların güvenli, yüksek kalitede üretilmesi ve muhafazasına yönelik bilgi ve beceriye sahip nitelikli gıda teknikerleri yetiştirmeyi amaçlar.

Misyon

Gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, gıdaların güvenli, yüksek kalitede üretilmesi ve muhafazasına yönelik bilgi ve beceriye sahip, mesleki sorumluluklarının bilincinde nitelikli gıda teknikerleri yetiştirmek.

Vizyon

Uygulama odaklı bir eğitim gerçekleştirerek, nitelikli eğitim ve öğretimi ilke edinerek yetiştirdiği gıda teknikerleri ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen bir program olmak.

Akademik Kadro

Bölüm Başkanı Prof.Dr. Nil Pembe ÖZER npozer@kocaeli.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mutlu ÇELİK mutlu.celik@kocaeli.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nadide SEYHUN nadide.seyhun@kocaeli.edu.tr
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nur DEDE nuradede@kocaeli.edu.tr
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Semin ÖZGE ÖZKOÇ ozge.ozkoc@kocaeli.edu.tr
Öğretim Elemanı Öğr.Gör. H. Sinan ÇETİN sinan.cetin@kocaeli.edu.tr


Kabul Koşulları

Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite giriş sınavlarına girmiş ve yeterli puanı almış olmak.

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için; a) Toplam 120 AKTS kredisinin sağlanması b) 30 gün süreli staj yapılması c) Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması d) Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

Kazanılan Derece

Gıda Teknolojisi Ön Lisansı.  Eğitimini tamamlayan mezunlar “Gıda Teknikeri” unvanı almaktadır.

Program Yeterlilikleri

A - Gıda hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulayabilme
B - Gıda mikrobiyolojisi bilgilerini kullanabilme ve mikrobiyolojik analizleri yapabilme   
C - Gıdaların bileşenlerini inceleme ve değişimlerini kontrol edebilme
D - Gıda analizlerini ve kalite kontrolünü yapabilme 
E - Gıda işleme tekniklerini kullanarak çeşitli gıdaları üretebilme 
F - Gıdaları muhafaza edebilme ve satışa hazırlayabilme 
G - Gıda güvenliğini sağlayabilme

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors