MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

Amaç

İş sağlığı ve güvenliği alanında ülkemiz sanayisinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilik ve yetkinlikte bireyler yetiştirmek.

Misyon

Güncel eğitim teknolojileri ve öğretim yöntemlerini geliştiren, kullanan yetkin kadrolar oluşturarak iş sağlığı ve güvenliği alanında nitelikli mezunlar yetiştirmek.

Vizyon

Evrensel ve akademik bilgiyi kullanarak yetiştirdiği teknik elemanlarla iş sağlığı ve güvenliği alanında en çok bilinen ve tercih edilen kurum olmak.

Akademik Kadro

Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aytaç ÇINAR
Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aytaç ÇINAR
Öğretim Elemanları Öğr.Gör. Sevda ERGÜVEN
Öğr.Gör. Meryem KÜÇÜK


Kabul Koşulları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının “Sağlık Bölümü” mezun olanlar “İş Sağlığı ve Güvenliği” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanların/olacakların ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara öğrenim hakkı kazanarak, yüksekokulumuz ön lisans programında eğitim-öğretime başlayabileceklerdir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir.


Alınacak Derece

Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenci “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” ünvanı alır.

Program Yeterlilikleri

A - İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatını açıklayabilmek.

B - Tehlikeleri tanımlayabilmek.

C - Risk değerlendirme faaliyetlerini yürütebilmek.

D - İş sağlığı ve güvenliği açısından çalışma ortamının gözetimini sağlayabilmek.

E - İnceleme-araştırma sürecini düzenleyebilmek.

F - İş planlaması ve organizasyonu sürecini düzenleyebilmek.

G - İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sürecini düzenleyebilmek.

H - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek.

I - Acil durum uygulama işlemlerini yürütebilmek.

J - Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek.

K - Kişisel gelişime ilişkin faaliyetler düzenleyebilmek.

L - Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek.

M - Yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmaları sürecini düzenleyebilmek.

N - Kimyasalların tehlikelerini tanımlayabilmek ve ilgili risk analizlerini yapabilmek.

Faydalı Linkler

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Türk Tabipleri Birliği

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors