İZMİT MYO KOMİSYONLARI

Burs Komisyonu

Öğr.Gör. Süleyman ARKAN Başkan
Öğr.Gör. İnci ÖZDEMİR Üye
Öğr.Gör. Sevda ERGÜVEN Üye

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Muafiyet Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Aytaç ÇINAR Başkan
Öğr.Gör. İnci ÖZDEMİR Üye
Öğr.Gör. Sevda ERGÜVEN Üye

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Staj Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Aytaç ÇINAR Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Serpil GERDAN Üye
Öğr.Gör. Sevda ERGÜVEN Üye
Öğr.Gör. M.Hanifi ATEŞ Üye
Öğr.Gör. İnci ÖZDEMİR Üye

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Muafiyet ve Staj Komisyonu

Doç.Dr. M. Emre ERGİN Başkan
Öğr.Gör. Meryem KÜÇÜK Üye
Öğr.Gör. Süleyman ARKAN Üye

Yönetim ve Organizasyon Bölümü Muafiyet ve Staj Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Derya DEMİRDİZEN ÇEVİK Başkan
Öğr.Gör. Süleyman ARKAN Üye
Öğr.Gör. Deniz SARIYILDIZ ÜyeDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors