MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ- MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

Amaç

İşletmelerde muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir. Tüm ülkeler, işletmeler ve bireyler, küreselleşme ve teknolojik gelişmelerden etilendi ve etkilenmeye devam etmektedir. Yaklaşık 55 yıldır uygulanmakta olan Türk Ticaret Kanunu da değişerek 01.07.2013 tarihinden itibaren yeni bir dönem başlamaktadır. Hayatımızdaki en önemli değişikliklerden birisi Muhasebe ve Vergi alanında olacaktır. Artık tüm işletmeler uluslararası muhasebe, finansal raporlama ve bağımsız muhasebe denetimi standartlarına göre işlemlerini yürüteceklerdir. İzmit MYO Programı, bu yeni süreçte gereksinim duyulan nitelikli muhasebe personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Muhasebe alanında meslek sahibi olmak isteyen ve sayısal konulara ilgisi daha fazla olan öğrencileri programımıza beklemekteyiz.

Misyon

Muhasebe ve finans bilgilerini kavramış, finansal tablolarla ilgili tüm işlemleri yapabilen, Türk hukuk sistemine hakim, işletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevre ile olan ilişkilerini kavrayabilen, finansal muhasebe ile ilgili tüm işlemleri yapabilen muhasebe elemanları yetiştirmektir.

Vizyon

Muhasebe finansman konusunda bilgi kullanıcılarının gereksinim duyduğu yeniliklerin yaratılması ve uygulanması konusunda gerekli ön görülere sahip olan, değişimi yönetme, uygulama, prosedürleri hazırlamada sürekli sorgulayan ve üçüncü şahıslara karşı temsil yetkisine ve etik değerlere sahip en iyi elemanları yetiştirmektir.

Akademik Kadro

Bölüm Başkanı Doç.Dr. Emre ERGİN
Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr.Gör. Meryem KÜÇÜK
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt YAZICI (Eğitim Fakültesi)
  Öğr.Gör. Ünal DİNÇ (31. Madde, Mali Müşavir)
  Öğr.Gör. Bahar AYDIN CAN (Arslanbey MYO)
  Öğr.Gör. Ertan KARAÇAY (Arslanbey MYO)


Kabul Koşulları

Tüm ülkeler, işletmeler ve bireyler, küreselleşme ve teknolojik gelişmelerden ektilendi ve etkilenmeye devam etmektedir. 55 yıl yürürlükte kalan Türk Ticaret Kanunu da değişerek 01.07.2013 tarihinden itibaren yeni bir dönem başladı. Hayatımızdaki en önemli değişikliklerden birisi Muhasebe ve Vergi alanında olmaktadır. Uluslararası muhasebe, finansal raporlama ve bağımsız denetim standartlarının kapsamı her geçen gün genişleyerek Türkiye’de daha fazla şirketi kapsamaktadır. İzmit MYO, iş deneyimine sahip bilgili akademisyen kadrosuyla, iş dünyasında gereksinim duyulan ve fark yaratacak nitelikli muhasebe personeli yetiştirmektedir. Muhasebe, finans ve denetim alanında kendini geliştirerek meslek sahibi olmak isteyen öğrencileri programımıza beklemekteyiz.

Birinci öğretime 50 ve ikinci öğretime 50 öğrenci olmak üzere, yatay geçişler hariç, toplam 100 öğrenci programa kabul edilmektedir. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları’nın lise bölümünden mezun olacak gençlerimizin, ÖSYM Başkanlığı’nın web sayfasını ziyaret ederek en güncel bilgiyi almaları ve ÖSYM Başkanlığı’nca düzenlenen sınav(lar)da yeterli puanı almaları gerekmektedir.


Alınacak Derece

Ön Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenci " Muhasebe elemanı" ünvanı alır.

Program Yeterlilikleri

A - Temel muhasebe işlemlerini yapar.

B - Finansal yönetim işlemlerini yapar.

C - Hukuki sorumluluklarını yerine getirir.

D - İşletme işlemlerini yapar.

E - Ekonomik işlemleri analiz eder.

F - Maliyet hesaplamalarını yapar.

G - Sektör muhasebe işlemlerini yapar.

H - Şirketler muhasebesi işlemlerini yapar.

I - Dış ticaret işlemleri yönetim ve muhasebesi işlemlerini yapar.

J - Sayısal işlemleri yapar.

Faydalı Linkler

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
İstanbul Serbet Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Kocaeli Serbet Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
TESMER Türkiye SMMM ve YMM Temel Eğitim ve Staj Merkezi

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors